Om Oss

Om oss

HAKAB startades 1983 med Ferrolegeringar AB som enda kund. När denna industri lades ner 1987 kändes det naturligt för oss att utöka vår verksamhet inom rivning och markarbete. Under årens lopp har vi tagit oss an arbeten i såväl Kiruna och Norge, som Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm. Vanligtvis verkar vi inom Västra Götalandsregionen.

Vi tar oss an totalentreprenader så väl som utförande entreprenader till fast pris. Våra största kunder föredrar oftast att vi arbetar på löpande räkning, ett förtroende vi är tacksamma för. Majoriteten av våra uppdrag sker på större industrier vilket gör att vi ställer stor vikt vid vår personals kompetens och kvalifikationer då kraven vid dessa industrier är höga.

Idag drivs HAKAB av Sture Haake & Magnus Nyqvist, vi sysselsätter idag ca 20 medarbetare totalt.